Den hellige Trofimos (1. årh)

Minnedag: 29. desember

De hellige Aristarkos, Trofimos og Pudens

Den hellige Trofimos (lat: Trofimus) ble født i Efesos og var hedning før han ble omvendt til kristendommen. Han ble imidlertid misjonær og ledsager til den hellige apostelen Paulus, og han fulgte Paulus på hans tredje misjonsreise: «Sammen med ham reiste Sopatros fra Beroea, sønn av Pyrrus, videre Aristark og Sekundus fra Thessaloniki (gr: Θεσσαλονίκη) og Gaius fra Derbe, dessuten Timotheos, og fra Asia Tykikos og Trofimos» (Apg 20,4).

Han dro også til Jerusalem, hvor hans nærvær i templet startet en oppstand mot Paulus (Apg 21,26-36). Han nevnes også av Paulus i hans brev til Timotheos: «Trofimos lot jeg bli igjen i Milet fordi han ble syk» (2.Tim 4,30).

Det heter at Trofimos led martyrdøden under keiser Nero (54-68). Han står som nr. 65 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

Han blandes sammen med den hellige biskop Trofimus av Arles (d. 280). Siden synoden i Arles i 452 har Kirken i Provençe identifisert sin første biskop med Paulus' disippel, men dette er helt klart umulig. Franskmennene elsker jo å kalle sitt land for «Kirkens eldste datter», og det oppsto tidlig behov for å pynte litt på historiene for å flytte kristningen av Frankrike til apostlenes tid. Mange av de tidligste franske helgenene ble utstyrt med biografier som flyttet dem flere århundrer frem i tid og identifiserte dem med skikkelser som var nevnt i Bibelen.

På grunn av denne sammenblandingen har de to minnedag på samme dag, nemlig 29. desember. Trofimos minnes også den 14. april sammen med de hellige Aristarkos og Pudens.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54