Den hellige Trofimus av Arles ( -~280)

Minnedag: 29. desember

Skytshelgen for barn; mot tørke

Den hellige Trofimus (fr: Trophime) regnes som den første biskop av Arles i dagens Frankrike. Da den hellige pave Zosimus skrev til biskopene i Gallia i 417, referer han til Trofimus og sier at han var sendt som misjonær til Gallia og at hans forkynnelse i Arles var kilden til spredningen av troen i provinsen.

Halvannet århundre senere forteller den hellige Gregor av Tours (d. 594) i sin «Frankernes historie» (Hist. Franc. I, 30) at under keiser Decius (249-51) ble syv misjonærer sendt fra Roma for å evangelisere Gallia. To av dem led martyrdøden, nemlig de hellige Saturnin av Toulouse og Dionysius av Paris, mens de hellige Paul av Narbonne, Gatian av Tours, Austremonius av Clermont-Ferrand, Martial av Limoges og Trofimus av Arles døde i fred etter liv av stor hellighet. Hver av disse helgenene misjonerte sitt eget distrikt, omvendte folket og var vitne til utbredelsen av troen. De etablerte et bispesete i hver region og bygde kirker ved sine respektive seter tross mange farer.

Trofimus døde ca 280. Hans minnedag er 29. desember. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Katedralen i Arles bærer i dag hans navn, Saint-Trophime. Den inneholder en krypt fra 200-tallet, som ble oppdaget i 1835. I kunsten avbildes Trofimus som en biskop som bærer sine egne øyne eller sammen med løver.

Siden synoden i Arles i 452 har Kirken i Provençe identifisert ham med den Trofimos som var Paulus' disippel og nevnes i 2. Tim 4,20, men dette er naturligvis bare en from oppdiktet historie. De har imidlertid samme minnedag på grunn av denne sammenblandingen. Franskmennene elsker jo å kalle sitt land for «Kirkens eldste datter», og det oppsto tidlig behov for å pynte litt på historiene for å flytte kristningen av Frankrike til apostlenes tid. Mange av de tidligste franske helgenene ble utstyrt med biografier som flyttet dem flere århundrer frem i tid og identifiserte dem med skikkelser som var nevnt i Bibelen.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54