Den hellige Valentin Berrio-Ochoa (1827-1861)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Valentín Berrio-Ochoa ble født i 1827 i Ellorio i det spanske bispedømmet Vitoria i Baskerland. Lite er kjent om hans tidlige liv, men han avla løftene som dominikaner for å bli misjonær og ble presteviet. At han ble utvalgt til ordenens misjonsmarker i Asia tyder på at han var en modig og ressursrik mann, trolig dyktig i språk. Han reiste først til Filippinene, men i 1858 ble han utnevnt til titularbiskop og apostolisk vikar av det sentrale Tonkin etter at den hellige Melchior Sampedro var martyrdrept. Dette embetet var praktisk talt ensbetydende med martyrium. Flere av de som var utnevnt til biskoper av Tonkin levde ikke en gang lenge nok til å bli konsekrert.

Det var en svak kristen som til slutt ble en apostat (frafallen) og forrådte Valentin og en annen spansk dominikanerbiskop, Hieronymus Hermosilla. De to hadde gjemt seg om bord på et skip på vei til et sted hvor de trengtes for å meddele sakramentene. Forræderen identifiserte dem for skipets kaptein, som tilkalte soldatene. En gruppe kristne var nær ved å befri dem, men de ble forrådt for andre gang og lagt i lenker. Tre hundre menn ble sendt for å eskortere dem til hovedstaden. Da fangene kom dit, så de at de ville bli tvunget til å trampe på et krusifiks som lå i veien. Selv om de to biskopene var hemmet av lenkene og svekket etter tortur, kjempet de så hardt mot å begå denne vanhelligelsen at soldatene til slutt ga opp og fjernet korset.

Kort etter ble biskopene, to andre spanske dominikanere og flere innfødte kristne ført i en triumfprosesjon til stedet hvor de skulle henrettes. Der ble de plassert i bur. Kristne øyenvitner fortalte at martyrene var så hensunket i bønn at det ikke virket som om de merket den skrikende mengden, de trompeterende elefantene og de andre støyende dyrene som omga dem.

Etter tur ble alle martyrene lenket, bundet til stolper i bakken og halshogd. Dette skjedde den 1. november 1861 i Hai Duong. Det var Pedros 33-årsdag.

På grunn av en rekke mirakler som ble tilskrevet biskop Valentin Berrio-Ochoa, ble hans saligkåringsprosess behandlet adskilt fra de andre i gruppen. De andre ble saligkåret i 1906, mens han ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909. De ble alle helligkåret blant de 117 martyrene fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Han var en av seks som ble nevnt ved navn i kanoniseringsmessen. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men biskop Berrio-Ochoa kan også minnes på dødsdagen 1. november.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54