Den salige Ladislas Demski (1884-1940)

Minnedag: 28. mai

Den salige Ladislas Demski (pl: Wladyslaw) ble født i 1884 og var sekularprest i erkebispedømmet Gniezno. Han var sogneprest i sognet Hellige Jomfru Maria Pannas i Inowroclaw, etter at han tidligere hadde vært professor i klassiske språk på gymnaset. Han var allment kjent som «en prest etter Guds hjerte og en dyktig oppdrager».

Han ble arrestert den 2. november 1939 og sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland. Der ble han den 28. mai 1940 dømt til døden fordi han nektet å tråkke på rosenkransen. Før han døde, sa han: «Alt er for Herren og man skal ikke klage på noen ting».

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 16 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 28. mai, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54