Den hellige Vincent Diêm (1761-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Vincent Diêm (egentlig Vincent (Vinh-son) Diêm Thê Nguyen) ble født i 1761 i An Dô i Quang Tri i Tonkin i Vietnam. Han ble presteviet, og sammen med kollegaen Peter Khoa ble han kvalt til døde den 24. november 1838 i Dông Hói.

Vincent ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, som også er Vincents dødsdag.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54