Den salige Ladislas Goral (1898-1945)

Minnedag: 12. juni

Den salige Ladislas Goral (pl: Wladyslaw) ble født i 1898 og var sekularprest. Han var hjelpebiskop i Lublin, og han var en hyrde som var en stor tjener av Kirken, en mann av askese og med en dyp fromhet, noen ganger kalt «en engel av fred og godhet». Han ble arrestert av det politiske politi i november 1939 og dømt til døden, men dommen ble forandret til livsvarig fengsel etter den Apostoliske Stols intervensjon.

Ved lidelsene sa han til prestene: «Store forandringer og dype mål i verden krever også store offer». Etter hans omplassering til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen ble han plassert i en spesiell celle, slik at han var isolert fra de andre fangene. Utslitt på grunn av mishandling og sykdom døde han i april 1945 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen-Oranienburg i Tyskland, like før leiren ble befridd.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 27 på listen. Han har ingen individuell minnedag siden dødsdagen er ukjent, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54