Den hellige Victorinus av Afrika og 32 ledsagere

Minnedag: 22. februar

Den hellige Victorinus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Afrika sammen med de hellige Eucirus, (Euterius), Paulus, Donatus, Fortunatus og 28 andre. Deres minnedag er 22. februar, men flere opplysninger finnes ikke.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. april 2014

av Per Einar Odden publisert 25.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04