Den hellige Victricius av Rouen (~330 - ~407)

Minnedag: 4. august

Den hellige Victricius ble født ca 330. Mens han tjente i den romerske hæren i Gallia, ble han kristen. I likhet med sin venn Martin av Tours nektet han da videre militærtjeneste, fordi han anså det uforenlig med sitt kristne kall. For dette ble han pisket og nesten drept.

Ingenting mer er kjent om ham før han hadde blitt biskop av Rouen ca 385. Han var en energisk misjonær i et stort område, og gjorde mye for å bygge opp den unge kirken i det nordre Gallia. Hans ry var så stort at han ca 395 var etterspurt av biskoper i England for å løse visse vanskeligheter, vi vet ikke hva slags. Det er tydelig at Victricius var en mann av betydning i sitt område, og at han «gjorde alt han kunne, selv om han ikke kunne gjøre alt som trengtes». Men det finnes ingen tidlig biografi om ham, og det meste av relevante informasjoner kommer fra brevene til den hellige Paulinus av Nola, som også var en av hans venner. Et skrift av Victricius om Helgenenes pris er bevart, det er også et viktig dokument om kirkelige saker som den hellige pave Innocent I sendte ham.

Den hellige Victricius døde i Rouen ca 407. Hans minnedag er 4. august.

av Webmaster publisert 14.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55