Den hellige Viktor av Nikomedia og åtte ledsagere (d. ~303)

Minnedag: 20. april

Den hellige Viktor led martyrdøden i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (nå Izmit i Tyrkia) rundt 303 under keiser Diokletian (284-305) sammen med åtte andre, nemlig de hellige Zoticus (Zotikos), Acindynus (Acyndius, Akindynos), Zeno (Zenon), Caesarius (Caesar, Caesareus) og Severian (Severianos), Kristoforos (Chrysophorus, Krysoforos), Theonas og Antoninus. De greske menologiene sier at den hellige Georgs heltemodige standhaftighet og de miraklene som skjedde rundt hans martyrium, hadde gjort dem så imponert at de omvendte seg og lot seg døpe. For dette ble de halshogd. Deres minnedag er 20. april, men 18. april nevnes også.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 17.10.2011, sist endret 01.10.2018 - 16:02