Den salige Ladislas Mackowiak (1910-1942)

Minnedag: 4. mars

Den salige Ladislas Mackowiak (pl: Wladyslaw) ble født i 1910 og var sekularprest i erkebispedømmet Vilna (nå Vilnius i Litauen). Han tjente som sogneprest i sognet Ikazn. Han var spesielt ivrig i tjenesten, og derfor ga Gestapo i Vilna ham en dødsdom. Han ble advart om faren etter møtet med sin biskop, men likevel bestemte han seg frivillig for å bli igjen i sognet for å tjene folket som prest.

Han ble arrestert den 3. mars 1941, og et år senere ble han skutt den 4. mars 1942 i Berezwecz ved Glebokie i Polen (i dag i Hviterussland) sammen med de salige prestene Miecislas Bohatkiewicz og Stanislas Pyrtek.

Før henrettelsen skrev han til biskopen på breviarets omslag: «Jeg har gått for å gi mitt liv som et siste offer. Om tre timer kommer jeg til å stå foran Herren. Mine siste tanker retter jeg mot Deg, Ærverdigste Erkehyrde, og jeg sender en siste gang min hyllest i sønnlig respekt og hengivenhet. Jeg er glad for at Herren har valgt meg, og enda mer for at Han gir nåde og krefter».

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 6 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 4. mars, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55