De hellige Vitalis og Valeria av Ravenna ( -171)

Minnedag: 28. april

Mosaikk fra San Vitale i Ravenna De hellige Vitalis skal ha vært en rik mann fra Milano og gift med Valeria, og de skal ha vært foreldrene til de hellige Gervasius og Protasius, som ble martyrdrept i Milano. Selv led de også martyrdøden i henholdsvis Ravenna og Milano. Den legende som i dag er kjent, er temmelig usannsynlig, men Vitalis var muligens en martyr på 100-tallet.

Legenden forteller at Vitalis var en romersk offiser som var til stede da en annen mann led martyrdøden i Ravenna og oppmuntret ham til ikke å miste troen. Dette skal ha skjedd i 171 under keiser Markus Aurelius (161-80). En annen versjon sier at hans martyrium skjedde ca år 60 under keiser Nero (54-68), mens en tredje versjon sier at det skjedde under keiser Decius (249-51). Myndighetene ble rasende og dømte Vitalis til strekkbenken. Under torturen ville bødlene tvinge ham til å fornekte Kristus, men kirkefaderen Ambrosius av Milano sier at hans store fromhet hjalp ham til å klare de grusomste pinsler. Han ba følgende bønn: «Herre Jesus Kristus, du min Frelser og min Gud! Befal at man skal ta min ånd fra meg, for jeg ønsker av hjertet å nå den krone som dine hellige engler har vist meg». Deretter led han martyrdøden ved å bli gravlagt levende.

Deres minnedag er 28. april og deres navn står i Martyrologium Romanum. Vitalis nevnes i den ambrosianske messens kanon. Han blir fremstilt som kriger på en hvit hest med seiersfanen i hånden, eller ved siden av en åpen grav. Han kan også avbildes med steiner i fanget mens han sitter mellom sønnene Gervasius og Protasius, som hver holder en stein. På noen bilder blir han begravd levende eller steinet. Han avbildes også som en ung legmann med to sønner. Noen ganger er han avbildet sammen med hustruen Valeria, som bare er kjent fra en legende.

Den berømte kirken San Vitale i Ravenna er viet til ham, det samme er en tidlig kirke i Roma. 28. april er dagen for innvielsen av hans kirke i Roma. Basilikaen San Vitale i Ravenna er fra 500-tallet og er fortsatt en av de vakreste og usedvanlige kirkene i Italia. Kirken var den første sentralkuppelkirken i hele vesten og var forbilde for Karl den Stores palasskapell i Aachen.

Vitalis av Ravenna betraktes oftest som identisk med den hellige Vitalis av Bologna (med Agricola). Vitalis' og Valerias kult er nå stanset, og også Vitalis' og Agricolas kult er henvist til lokale kalendere siden 1969. Skrinet som en gang inneholdt Valerias angivelige relikvier, er nå i British Museum (Waddesdon Bequest).

av Webmaster publisert 10.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55