Den salige Vincent Dominikus Romano (1751-1831)

Minnedag: 20. desember

Den salige Vincent Dominikus Romano (1751-1831)

Den salige Vincent Dominikus Romano (it: Vincenzo Dominico) ble født den 3. juni 1751 i Torre del Greco ved Napoli i regionen Campania i Sør-Italia. Han var bondesønn og studerte på bispedømmeseminaret i Napoli, hvor en av hans lærere var den hellige Alfons Maria de Liguori. Som 24-åring ble han presteviet den 10. juni 1775, og han utførte sitt apostolat i tyve år i hjembyen. I 1799 ble han sogneprest i Torre del Greco, og denne stillingen hadde han i 32 år til sin død. Sognet Santa Croce var da det eneste, i dag er denne kirken pavelig basilika.

Vincent var særlig opptatt av ungdommen, og han var som en far for de foreldreløse. Han begynte ordningen med egne kapellaner for fiskerne som arbeidet langt hjemmefra, og etablerte et meglingsorgan for deres tvister med arbeidsgiverne, som ofte forsøkte å utnytte dem. Den 15. juni 1794 hadde vulkanen Vesuv et fryktelig utbrudd som nesten utslettet byen. Han hjalp befolkningen med gjenoppbyggingen av husene, og den fullstendig ødelagte sognekirken Santa Croce bygde han opp igjen med sine egne hender. Han ble forfulgt først av de franske invasjonsstyrkene, senere av visse italienske politiske grupperinger.

Vincent Romano sammenlignes ofte med den hellige Johannes Maria Vianney, Sognepresten av Ars (Curé d'Ars). Han døde den 20. desember 1831 i Torre del Greco. Hans levninger hviler i basilikaen Santa Croce. Han ble saligkåret den 17. november 1963 av pave Paul VI (1963-78). Hans minnedag er dødsdagen 20. desember.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55