Den hellige Vincent Yen (~1765-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Vincent Yen (egentlig Vincent (Vinh-son) Yên Dô) ble født ca 1765 i Trà Lu i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han ble dominikaner i 1808 og arbeidet som prest på misjonsfeltet. Etter offentliggjøringen av ediktet som startet forfølgelsene i 1832, levde han seks år i skjul, men til slutt ble han forrådt og arrestert. Han ble halshogd den 30. juni 1838 i Hai Duong.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Vincent kan også minnes på dødsdagen 30. juni.

av Webmaster publisert 06.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55