Den hellige Waldebert av Luxeuil ( -668)

Minnedag: 2. mai

Den hellige Waldebert (fr: Walbert, Gaubert; lat: Valdebertus, Waldebertus) ble født på slutten av 500-tallet. Han var en ung frankisk adelsmann som forlot hæren for å bli munk i Luxeuil ved Belfort i Haute Saône i Øst-Frankrike, og han ga sin formue til klosteret. Han var så eksemplarisk at han fikk tillatelse til å leve som eremitt rundt fem kilometer fra klosteret i noen år.

Mens Waldebert var munk i Luxeuil ga abbeden, den hellige Eustacius, som hadde etterfulgt den hellige Kolumban, ham sammen med den hellige Cagnoald av Laon, bror av den hellige Fara av Faremoutiers (Burgundofara), i oppdrag å organisere det nonneklosteret i Brige (Brie) nær Evoriacum som Faras far Agnerik hadde grunnlagt for henne på sin eiendom rundt 627. Dette nonneklosteret som hun ledet i mange år, ble senere velkjent som dobbeltklosteret Faremoutiers en Brie. Der innførte Waldebert sannsynligvis den av han selv skrevne regel Regula cuiusdam patris ad virgines, en kombinasjon av reglene til de hellige Benedikt og Kolumban.

Da Eustacius døde omkring 628, nektet en annen eremitt, Gall, å akseptere valget til abbed, så Waldebert ble valgt i stedet og ble den andre og mest kjente av Kolumbans etterfølgere som abbed i klosteret. Kort etter (rundt 630) innførte han Benedikts mildere regel i stedet for Kolumbans uhyre strenge og gjorde Luxeuil til et benediktinsk kloster (Ordo Sancti Benedicti – OSB). Han sikret seg også eksempsjon for klosteret, det vil si frihet fra biskoppelig kontroll, av pave Johannes IV (640-43), og dermed fikk klosteret samme status som Lérins på den lille øya Saint-Honorat utenfor Cannes og Agaunum (Saint-Maurice).

Waldebert styrte klosteret i nesten 40 år, og under ham nådde klosteret sitt høydepunkt i sin religiøse og kulturelle innflytelse i Vest-Europa. Han utvidet biblioteket og brakte klosterets skrivestue opp på et høyt nivå. Han hjalp den hellige Salaberga med å etablere hennes store kvinnekloster i Laon i Aisne, og han grunnla en rekke munke- og nonneklostre fra Luxeuil. På hans initiativ grunnla hertug Gundoin av Alsace klosteret Granfelden (Granval) i Sornegau, hvor Waldebert innsatte sin elev Germanus som første abbed. Mange munke- og nonneklostre ble organisert etter hans retningslinjer, som klosteret Moûtier-la-Celle ved Troyes, som ble grunnlagt av hans disippel Frodobert.

Det finnes en rekke beretninger om mirakler som Waldebert skal ha gjort, og man trodde at hans drikkebolle av tre kunne helbrede. I kirken hang hans våpen og militære klær ned fra taket i flere århundrer til hans minne. På 900-tallet skrev munken Anso fra Luxeuil en bok om helgenens mirakler.

Waldebert døde den 2. mai 670 (668?) (665?). Det oppsto en kult straks etter hans død, men den var begrenset til Besançon og Meaux, Burgund og det vestlige Sveits. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 24. november 1900 (gruppen «Niketius av Besançon og hans 10 ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 2. mai (i Besançon feires han den 22. mai). Hans relikvier gikk tapt under Den franske revolusjon i 1789.

av Webmaster publisert 30.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55