Den salige Waltmann av Antwerpen (d. 1138)

Minnedag: 15. april

Den salige Waltmann av Antwerpen (d. 1138)

Den salige Waltmann (lat: Gualtmannus) ble født på 1000-tallet. Han var en disippel av den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134) og trådte inn hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han var en lærd og from kannik.

Rundt 1120 var det en legmann ved navn Tanchelm som startet en ny sekt i Antwerpen (fr: Anvers) i det nåværende Belgia. Denne predikanten fikk raskt en stor tilhengerskare. Denne sekten mente at biskoper og prester var unødvendige og benektet sakramentenes virkning, mens de tillot seg selv en svært avslappet moral. Erkebiskop Burchard av Cambrai, som hadde Antwerpen i sitt bispedømme, var svært foruroliget over kjetteriets fremgang. Han overtalte kannikene ved kirken St. Mikael i byen til å be om hjelp fra Norbert for å bekjempe ondet. Som svar på invitasjonen kom den store grunnleggeren til Antwerpen i 1124 sammen med flere av sine disipler, blant dem Waltmann og den hellige Evermod. Takket være disse tre apostlenes nidkjærhet og forkynnelse var folket snart vunnet tilbake til troen, sekten mistet sitt grep og Tanchelm måtte foreta en vanærende retrett.

Som et tegn på sin takknemlighet ga de sekulære kannikene St. Mikael til Norbert, og selv trakk de seg tilbake til Notre-Dame, som nå er byens katedral. Norbert etterlot Waltmann i Belgia som den første abbeden i det nye premonstratenserklosteret St. Mikael i Antwerpen. Han utmerket seg ved sin fromhet, og under hans ledelse opplevde klosteret et stort oppsving og grunnla tre datterklostre: Middelburg i 1128, Tongerlo i 1130 og Averbode i 1134. Tongerlo (fr: Tongerloo) ble grunnlagt til ære for Jomfru Maria av den salige Giselbert, som ikke bare ga landområdet, men som også trådte inn i klosteret som legbror. De første kannikene ble sendt fra St. Mikael i Antwerpen under Henrik, som hadde kommet til Antwerpen sammen med Norbert for å utrydde det tanchelmittiske kjetteri. Charteret for grunnleggelsen var undertegnet av blant andre Waltmann av Antwerpen og den hellige Bernhard av Clairvaux.

Waltmann døde den 15. april 1138 i Antwerpen. Hans minnedag er dødsdagen 15. april, men 11. april nevnes også.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55