Den hellige Vilhelm av Rochester ( -1201)

Minnedag: 23. mai

Skytshelgen for adopterte barn

Den hellige Vilhelm (eng: William) var ifølge tradisjonen en baker (en kilde sier fisker) fra Perth i Skottland. Det lille vi vet om ham, kommer fra Nova Legenda Angliae. I ungdommen hadde han vært temmelig vill, men han opplevde en omvendelse som ung mann, gikk til messe hver dag og viet seg omsorgen for foreldreløse og fattige og ga rikelige almisser. Hvert tiende brød la han til side til de fattige. En gang reddet han et spedbarn som var etterlatt ved kirkedøren, fra den sikre død. Han betalte for pleien for gutten, og han adopterte ham og kalte ham Cokermay Doucri, som skal være skotsk for David Hittebarnet. Han lærte gutten bakeryrket.

I henhold til et løfte og med tillatelse fra sin sogneprest, dro han av gårde i 1201 som pilegrim til Det hellige Land via Canterbury. Han tok med seg adoptivsønnen. De nådde Rochester, og ble der noen få dager før de dro videre til Canterbury. Av ukjente grunner førte David Vilhelm inn i en skog, angivelig fordi det var en snarvei, men så myrdet han pleiefaren for de få eiendelene han hadde ved først å slå ham i hodet og deretter skjære strupen over på ham. Deretter stakk han av.

Liket ble funnet av en gal kvinne som pleide å vandre halvnaken omkring. Hun laget en krans av kaprifolier og la den på Vilhelms hode. Få dager senere vendte hun tilbake og satte kransen på sitt eget hode, og ble straks kurert for sin galskap. Da hun fortalte folk i Rochester om hva som hadde skjedd, bar munkene i byen den myrdede pilegrimen inn i Rochester og ga ham en høytidelig begravelse. Det ble snart meldt om flere mirakler, så folket utropte ham til martyr. Hans legeme ble deretter skrinlagt i katedralen i Rochester, først i krypten, deretter i det nordøstre tverrskipet. Der ble det gitt gaver til hans skrin inntil ombygningsarbeidene på katedralen startet.

I 1256 skal Laurentius av St. Martin, biskop av Rochester, dratt til Roma for å få en slags godkjennelse av Vilhelms kult av pave Alexander IV (1254-61). Det ble allment akseptert at helligkåringen fant sted, men det finnes ingen bevis som kan verifisere dette. Det finnes nedtegnelser om gaver til hans skrin fra kong Edvard I i 1300 og dronning Filippa i 1352, mens testamentariske gaver fra 1400- og 1500-tallet er bevis på at han fortsatt nøt lokal popularitet. Den 29. november 1399 innvilget pave Bonifatius IX (1389-1404) avlat til alle som besøkte og ga almisser til skrinet på bestemte dager.

St. William's Hospital på veien til Maidstone, er bygd på stedet hvor han døde. Dessuten er en kirke, en vei og en skole oppkalt etter ham. Hans minnedag er 23. mai, mens den sene middelalderkatalogen over engelske helgener, Catalogus Sanctorum Pausantium in Anglia fra 1200-tallet, oppgir 22. april. Han kalles Vilhelm av Rochester eller Vilhelm av Perth.

av Webmaster publisert 11.07.2006, sist endret 27.01.2019 - 10:41