Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Alois Brodersen

Alois Brodersen - foto: Radek Doupovec E-post Alois(dot)Brodersen(at)katolsk(dot)no

BRODERSEN, Alois (Arnstein) Can.Reg., Cand. med. (1980), Mag. theol. (1997)

Født 30. august 1955 i Misvær, prelaturet Tromsø. Konverterte 1975 i Bergen. Inntrådt hos augustiner-korherrene i Klosterneuburg (Østerrike) 1989, første løfter 28. august 1990, evige løfter 28. august 1993, diakonviet 23. november 1997, presteviet 13. april 1998 i Klosterneuburg av biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø.

Moderator (ansvarshavende prest) i Nussdorf i erkebispedømmet Wien 1. august 1999–1. oktober 2003.

4. oktober 2003
Ankom St. Pauls menighet, Bergen
30. november 2003 –
Sogneprest St. Pauls menighet, Bergen
1. januar 2006 – gjenvalgt 18. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2006 – gjenvalgt 1. november 2007 og 18. oktober 2012
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme

Adresse Parkveien 32, 5007 Bergen Telefon 55 21 59 60 (kontor); 55 30 80 21 (privat), 482 77 282 (mobil)