Alois Brodersen

Alois Brodersen - foto: Radek Doupovec E-post Alois(dot)Brodersen(at)katolsk(dot)no

BRODERSEN, Alois (Arnstein) Can.Reg., Cand. med. (1980), Mag. theol. (1997)

Født 1955 i Misvær, prelaturet Tromsø. Konverterte 1975 i Bergen. Inntrådt hos augustiner-korherrene i Klosterneuburg (Østerrike) 1989, første løfter 28. august 1990, evige løfter 28. august 1993, diakonviet 23. november 1997, presteviet 13. april 1998 i Klosterneuburg av biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø.

Moderator (ansvarshavende prest) i Nussdorf i erkebispedømmet Wien 1. august 1999–1. oktober 2003.

4. oktober 2003
Ankom St. Paul menighet, Bergen
30. november 2003 –
Sogneprest St. Paul menighet, Bergen
1. januar 2006 – gjenvalgt 18. oktober 2012 – 25. oktober 2017
23. mars 2018 – 29. november 2020
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2006 – gjenvalgt 1. november 2007 og 18. oktober 2012 – 25. oktober 2017
9. september 2020 –
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme

Adresse Parkveien 32, 5007 BergenTelefon 55 21 59 60 (kontor); 55 30 80 21 (privat), 482 77 282 (mobil)

av Webmaster publisert 04.11.2010, sist endret 20.12.2022 - 14:23