Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Andreas Christiansen

Andreas Christensen (foto: Mats Tande 2010) E-post Andreas(dot)Christiansen(at)katolsk(dot)no

CHRISTIANSEN, Andreas, født den 22. mai 1951 i Haugesund, oppvokst på Sola, men har bodd i Bergen i over 30 år. Gift, og har to døtre.

Cand. Scient. i matematikk fra Universitetet i Bergen, og holder for tiden på med en doktorgrad i matematikkens historie ved Universitetet i Agder.

Jobber i lærerutdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund som høgskolelektor i matematikk.

Satt i flere år som sekretær i menighetsrådet i St. Paul menighet siden slutten av 1990-årene, og har vært fast medlem i pastoralrådet siden 2007.

Leder av arbeidsutvalget (AU) i Oslo katolske bispedømmes pastoralråd fra 8. desember 2010 til 28. oktober 2012.

Privat: Adresse Ytre Markeveien 5, 5005 Bergen Telefon 9768 5503