Aslaug Espe


E-post Aslaug(dot)Espe(at)katolsk(dot)no

ESPE, Aslaug, født 29. februar 1952 på Nordfjordeid. Konverterte til Den katolske kirke i 1977. Levde og arbeidet i Mariahuset, fellesskap med utviklingshemmede, fra 1977-1982. Startet første Tro og Lys-gruppe her i landet 1990. Var leder for Tro og Lys-bevegelsen i Norge fram til januar 2004.

Valgt som koordinator for Den nord-europeiske sonen av Tro og Lys-bevegelsen (omfatter Irland, England, Wales, Skottland, Sverige, Danmark, Estland og Norge) i oktober 2003 for fire år. Er soneleder for Skandinavia og Estland fra og med september 2005. I oktober 2009 gjenvalgt som provinskoordinator for Skandinavia og Estland.

Utdanning fra Universitetene i Bergen og Oslo: språkfag og cand.ed i spesialpedagogikk. Arbeider som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Ski PPT. Har to voksne barn.

Legkarmelitt.

Privat: Adresse  Anna Rogstads vei 29, 0592 Oslo Telefon  67 40 88 82, 41 69 93 37 (mobil)

av Webmaster publisert 24.11.2009, sist endret 17.12.2015 - 10:19