Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Aslaug Espe


E-post Aslaug(dot)Espe(at)katolsk(dot)no

ESPE, Aslaug, født 29. februar 1952 på Nordfjordeid. Konverterte til Den katolske kirke i 1977. Levde og arbeidet i Mariahuset, fellesskap med utviklingshemmede, fra 1977-1982. Startet første Tro og Lys-gruppe her i landet 1990. Var leder for Tro og Lys-bevegelsen i Norge fram til januar 2004.

Valgt som koordinator for Den nord-europeiske sonen av Tro og Lys-bevegelsen (omfatter Irland, England, Wales, Skottland, Sverige, Danmark, Estland og Norge) i oktober 2003 for fire år. Er soneleder for Skandinavia og Estland fra og med september 2005. I oktober 2009 gjenvalgt som provinskoordinator for Skandinavia og Estland.

Utdanning fra Universitetene i Bergen og Oslo: språkfag og cand.ed i spesialpedagogikk. Arbeider som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Ski PPT. Har to voksne barn.

Legkarmelitt.

Privat: Adresse  Meyers vei 13A, 1430 Ås Telefon  67 40 88 82, 41 69 93 37 (mobil)