Aage Hauken

Aage Hauken har et eget nettsted, se http://aagehauken.katolsk.no/

Aage Hauken O.P. E-post Aage.Hauken(at)katolsk(dot)no

HAUKEN, Aage O.P., dr. theol., født 2. september 1947 i Bergen, bispedømmet Oslo, presteviet 25. april 1976 i Oslo av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo. Statsstipendiat.

Kirkelig løpebane

Juli 1977-august 1994:
Virker i St. Dominikus. Medlem av St. Olavs redaksjon, leder for revisjonskomiteen for missalet, arbeider for tribunalet, og andre verv.
1990-1994:
Prior ved St. Dominikus
1994-2004:
Rektor for Lunden Kloster
2004- :
Kapellan for Franciskussøstrene på Voss, og rektor for St. Olavs kapell.

Akademisk løpebane

Examen Artium fra Bergen Katedralskole 1966 (latinlinjen med gresk). Latin mellomfag fra Universitetet i Bergen 1968. Studier i egyptologi 1968-69. Gresk grunnfag fra Universitetet i Oslo 1971. Seks års teologistudier i Blackfriars, Oxford (1971-77). Diploma of Thelogy 1975. Begynner doktorat (Bachelor of Divnity), ikke fullført (A Study in the Book of Acts). Doktorat (STD) fra Angelicum i Roma: The Greek Vocabulary of the Roman Imperial Cult and The new Testament (1992).

Professorvikar på Teologisk Fakultet (TF) i Oslo fra 1980-90 (NT). Bibeloversetter i det norske bibelselskap (Apokryfene) 1980-85. Professor i nytestamentlig teologi og historie ved Pontificia Universita San Tommaso in Urbe (PUST) 1985-1990 (pendler mellom Roma og Oslo). Sensor ved TF fra 1990-2004.

Er aktiv i Dominikanernes Lørdagsseminar i årene 1990-2004.

Har en eller flere årlige ekskursjoner til Roma for interesserte: tema er "Roma - fra hedensk til kristen by".

Faglitteratur

Hauken har utgitt en lang rekke teologiske fagbøker som avkastning av studier og undervisning. Har som eneste katolske teolog i Norge forsøkt å konstruere en teologi rundt metoden holisme (teogisk holisme). Disse faller i to grupper: a) bibelteologiske arbeider - b) generell teologi:

a) Bibelteologiske arbeider:
Teologene som skapte Det gamle testamente (1980)
Myten om Jesus eller Teologene som skapte det nye testamente (1983)
Keiser, stattholder og galileer (1986)
Doktoravhandling: The Greek Vocabulary of the Roman Imperial Cult and The new testament
Biskop og martyr (1994)
Roma og de første kristne (1998)
Med Paulus i Hellas (2000)
Med Paulus i Tyrkia (nedlastbar via Internet)
Det underjordiske Roma - på kryss og tvers i byen under byen (Aschehoug 2008)
Drømmen om gudsriket - fem historiske noveller (nedlastbar via Internet)
Titler under utarbeidelse:
Med Paulus i Italia
Jerusalem: en bok om Johannesevaneliet
Gamle kirker i Roma
På sporet av de første kristne (reiseskildringer)
b) Allmenn teologi:
Moderne kirkefedre (1995)
Den guddommelige åpenbaring (1996)
Om det katolske (1999)
Teologi for det tredje årtusen (2001)
Teologiske skrifter (nedlastbare via Internet)
Bind 1: På den sjette dag - teologi og dyr
Bind 2: Teologiske smuler
Titler under utarbeidelse:
Teologi ved en korsvei (essays)
Teologisk holisme (et brev om teologi i dag)

Hauken på orgelkrakken Musikk

Hauken er privatutdannet som organist. Grunnopplæring: seks års klaverstudier med domkantor Tryggve Præstun i Bergen. Orgelstudier med Kjell Flem (Bergen), Colin Walsh (Oxford) og Kjell Johnsen (Nikolay Apollyon) i Oslo. Organist i St. Dominikus kirke 1977-1994. Siden freelance konsertist. Har skrevet 30 opus: orgelmusikk - sanger - klavermusikk.

Mange av Haukens komposisjoner og improvisasjoner er fritt nedlastbare via Internet.

Skjønnlitteratur

Hauken har utgitt fem krimbøker: en essaysamling, tre romaner og en antologi.

  • De ti bud (Aventura)
  • Den dypfryste pateren (Aventura)
  • Judasevangeliet (Aventura)
  • Solgudens hevn (Messel Forlag)
  • Fader Brown: historier i utvalg (Dreyer Forlag)
  • Den trettende apostel (nedlastbar via Internet)

Flere titler er under forberedelse.

Wolfram (7 år) Hobby

Hunder. Hauken er samboer med Wolfram (7 år og 90 kg): en Newfoundlandshund, som spiser alt han kommer over, er ufattelig sterk og tilsvarende snill. Han er i sannhet et bilde på Gud Fader: elsker alle mennesker, uansett (men ikke alle hannhunder, snarere tvert imot).


Privat: Adresse Finnesveien 55, 5700 Voss Telefon 56 51 19 64, mobil 92 88 30 39