Aage Hauken

Aage Hauken har et eget nettsted, se http://aagehauken.katolsk.no/

Aage Hauken O.P. E-post Aage.Hauken(at)katolsk(dot)no

HAUKEN, Aage O.P., dr. theol., født 1947 i Bergen, bispedømmet Oslo, presteviet 25. april 1976 i Oslo av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo. Statsstipendiat.

Kirkelig løpebane

Juli 1977–august 1994
Virker i St. Dominikus. Medlem av St. Olavs redaksjon, leder for revisjonskomiteen for missalet, arbeider for tribunalet, og andre verv.
1990–1994
Prior ved St. Dominikus
1994–2004
Rektor for Lunden Kloster
2004–
Kapellan for Franciskussøstrene på Voss, og rektor for St. Olavs kapell.

Akademisk løpebane

Examen Artium fra Bergen Katedralskole 1966 (latinlinjen med gresk). Latin mellomfag fra Universitetet i Bergen 1968. Studier i egyptologi 1968-69. Gresk grunnfag fra Universitetet i Oslo 1971. Seks års teologistudier i Blackfriars, Oxford (1971-77). Diploma of Thelogy 1975. Begynner doktorat (Bachelor of Divnity), ikke fullført (A Study in the Book of Acts). Doktorat (STD) fra Angelicum i Roma: The Greek Vocabulary of the Roman Imperial Cult and The new Testament (1992).

Professorvikar på Teologisk Fakultet (TF) i Oslo fra 1980-90 (NT). Bibeloversetter i det norske bibelselskap (Apokryfene) 1980-85. Professor i nytestamentlig teologi og historie ved Pontificia Universita San Tommaso in Urbe (PUST) 1985-1990 (pendler mellom Roma og Oslo). Sensor ved TF fra 1990-2004.

Er aktiv i Dominikanernes Lørdagsseminar i årene 1990-2004.

Har en eller flere årlige ekskursjoner til Roma for interesserte: tema er "Roma - fra hedensk til kristen by".

Faglitteratur

Hauken har utgitt en lang rekke teologiske fagbøker som avkastning av studier og undervisning. Har som eneste katolske teolog i Norge forsøkt å konstruere en teologi rundt metoden holisme (teogisk holisme). Disse faller i to grupper: a) bibelteologiske arbeider - b) generell teologi:

a) Bibelteologiske arbeider:
Teologene som skapte Det gamle testamente (1980)
Myten om Jesus eller Teologene som skapte det nye testamente (1983)
Keiser, stattholder og galileer (1986)
Doktoravhandling: The Greek Vocabulary of the Roman Imperial Cult and The new testament
Biskop og martyr (1994)
Roma og de første kristne (1998)
Med Paulus i Hellas (2000)
Med Paulus i Tyrkia (nedlastbar via Internet)
Det underjordiske Roma - på kryss og tvers i byen under byen (Aschehoug 2008)
Drømmen om gudsriket- fem historiske noveller (nedlastbar via Internet)
Titler under utarbeidelse:
Med Paulus i Italia
Jerusalem: en bok om Johannesevaneliet
Gamle kirker i Roma
På sporet av de første kristne (reiseskildringer)

b) Allmenn teologi:Moderne kirkefedre (1995)Den guddommelige åpenbaring (1996)Om det katolske (1999)Teologi for det tredje årtusen (2001)

Teologiske skrifter (nedlastbare via Internet)
Bind 1: På den sjette dag - teologi og dyr
Bind 2: Teologiske smuler
Titler under utarbeidelse:
Teologi ved en korsvei (essays)
Teologisk holisme (et brev om teologi i dag)

Hauken på orgelkrakken Musikk

Hauken er privatutdannet som organist. Grunnopplæring: seks års klaverstudier med domkantor Tryggve Præstun i Bergen. Orgelstudier med Kjell Flem (Bergen), Colin Walsh (Oxford) og Kjell Johnsen (Nikolay Apollyon) i Oslo. Organist i St. Dominikus kirke 1977-1994. Siden freelance konsertist. Har skrevet 30 opus: orgelmusikk - sanger - klavermusikk.

Mange av Haukens komposisjoner og improvisasjoner er fritt nedlastbare via Internet.

Skjønnlitteratur

Hauken har utgitt fem krimbøker: en essaysamling, tre romaner og en antologi.

  • De ti bud (Aventura)
  • Den dypfryste pateren (Aventura)
  • Judasevangeliet (Aventura)
  • Solgudens hevn (Messel Forlag)
  • Fader Brown: historier i utvalg (Dreyer Forlag)
  • Den trettende apostel (nedlastbar via Internet)

Flere titler er under forberedelse.

Wolfram (7 år) Hobby

Hunder. Hauken er samboer med Wolfram (7 år og 90 kg): en Newfoundlandshund, som spiser alt han kommer over, er ufattelig sterk og tilsvarende snill. Han er i sannhet et bilde på Gud Fader: elsker alle mennesker, uansett (men ikke alle hannhunder, snarere tvert imot).


Privat: Adresse Finnesveien 55, 5704 VossTelefon 928 83 039

av Webmaster publisert 03.08.2009, sist endret 20.12.2022 - 15:55