Arne Marco Kirsebom

Arne Kirsebom

Arne Marco Kirsebom har både en egen blogg og et nettsted viet til fotografi

E-post Arne(dot)Kirsebom(at)katolsk(dot)no

KIRSEBOM, Arne Marco, født 1959 i Oslo, presteviet 7. april 1990 i Kloster Arnstein (Tyskland) av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo. Inkardinert i Tromsø stift.

Privat: Adresse Petersborggata 36 D, 9009 TromsøTelefon 926 96 998


Curriculum Vitae

16.06.1977
Examen Artium ved Valler Gymnas i Bærum på Reallinjen med forming og kunsthistorie.
05.07.1977
Et års militærtjeneste ved Hærens Ingeniørvåpen.
09.11.1978
Immatrikulering ved «Norges Tekniske Høgskole» (NTH) ved Skipsteknisk avdeling i Trondheim.
15.08.1983
Mottagelse av ordensdrakten i «Kongregasjonen av Jesu og Maria Helligste Hjerter og den evige tilbedelse av Det allerhelligste Altersakrament» (Picpusfedrene) i Kloster Arnstein i Tyskland som begynnelse av novisiatet.
27.11.1983
Tildelt tittelen «Sivilingeniør» etter å ha fullført eksamen ved NTH i april 1983. Hovedoppgaven ble utført i faget Verftsteknikk og omfattet emnet «Modell for data-assistert grafisk prosjektering».
15.08.1984
Avleggelse av de første løfter om å leve et ordensliv i lydighet, kyskhet og fattigdom i Kloster Arnstein.
27.09.1984
Immatrikulering ved «Philosophisch-Theologische Hochschule der Franziskaner und Kapuziner» (Ph-Th Hs FK) i Münster i Tyskland.
Oktober 1984 – april 1989
Valgt til formann av PSP, Pro Scandiae Populis, den nordiske foreningen av katolske preste- og ordenskandidater.
10.07.1986
Avslutning av første avdeling i filosofi med oppgaven «Die drei Stadien auf dem Lebensweg bei Sören Kierkegaard. Ein Zugang zu Kierkegaards Verständnis der Stadien bei Johannes Slök».
15.08.1987
Avleggelse av de evige løfter i Kloster Arnstein
18.09.1989
Tildelt tittelen «Diplom-Theolog» ved Ph-Th Hs FK. Hovedoppgaven ble utført i faget Fundamentalteologi og omfattet emnet «Der Mensch - Krone der Schöpfung? Eine kritische Anfrage an eine theologische Aussage auf dem Hintergrund der ökologischen Krise und der Herrschaftskritkk Theodor W. Adornos».
14.10.1989
Diakonvigsel i St. Olav katolske kirke i Trondheim av biskop Gerhard Schwenzer fra Oslo.
30.10.1989
Deltagelse ved Pastoralseminaret til Ph-Th Hs FK.
01.12.1989 – 20.04.1990.
Menighetspraksis som diakon i St. Olav menighet i Trondheim.
07.04.1990
Prestevigsel i Kloster Arnstein i Tyskland av biskop Gerhard Schwenzer.
18.06.1990 – 14.09.1990
Praksis som sykehusprest i «Vincenzhospital» i Datteln i Tyskland.
26.09.1990
Mottatt «Litterae obedientiae» (forflytning) til regionalkommuniteten i Pirmasens.
28.09.1990
Avslutning av pastoralseminaret.
15.10.1990 – 01.09.1993
Kapellan i sognet St. Anton i Pirmasens i Tyskland.
02.09.1993
Embetseksamen for sogneprester i bispedømmet Speyer i Tyskland med oppgaven «Die Kinderbibelwoche 1992. Ein pastorales Projekt in der Pfarrei St. Anton von Pirmaens».
08.11.1993 – 03.06.1994
Språkstudier i spansk ved «Centro de Lenguas e Intercambio Cultural» (CLIC) i Sevilla i Spania.
27.11.1994 – 01.09.1997
Mottatt «Litterae obedientiae» til regionen Midt-Norge.
Utnevnelse til sogneprest for St. Olav menighet i Trondheim.
01.11.1997 – 01.07.1998
Studier i dogmatikk som gjestehører ved Ph-Th Hs FK i Münster i Tyskland.
18.09.1998
Utnevnelse til kapellan i menigheten La Sagrada Familia i Morón i Gran Buenos Aires i Argentina.
15.03.1999
Mottatt «Litterae obedientiae» til regionen Argentina.
22.03.1999
Valgt og utnevnt til superior og økonom for kommuniteten i La Sagrada Familia i Morón.
23.03.1999
Immatrikulering ved jesuittenes høyskole «Colegio Maximo San José» i San Miguel i Gran Buenos Aires for å ta lisensiat i dogmatikk over Hans Urs von Balthasar.
28.02.2000
Utnevnt til regionalråd, assistent i utdannelsen av ordenskandidater og økonom i huset i Haedo.
07.08.2000
Utnevnt til regionalvikar og ansvarlig for utdannelsen av ordenskandidater.
30.12.2001
Returnert til Norge, til Oslo katolske bispedømme (OKB).
01.01.2002
Mottatt «Litterae obedientiae» til kommuniteten i Kristiansand.
01.02.2002
Utnevnt til superior for kommuniteten.
01.02.2002
Medlem av pastoralteamet i St. Ansgar menighet, Kristiansand.
01.02.2002 – 01.02.2007
Åndelig veilleder av OKBs familiesenter.
01.02.2005 – 01.03.2006
Gjenutnevnt til superior for kommuniteten.
1. januar 200628. november 2010 (1. søndag i advent)
Generalvikar for Oslo katolske bispedømme
1. januar 2006 – gjenutnevnt 1. november 200718. oktober 2012 og 25. oktober 2017 – 9. september 2020
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
16. september 2006
Tatt opp som ekklesiastisk medlem av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem. Fra samme dato prior for Gravridderne i Norge.
1. januar 2007 – 1. februar 2009
Sogneadministrator for St. Torfinn menighet, Hamar
13. mars 2007
Medlem av styret for St. Eystein presteseminar
1. januar 2007 – 4. april 2010
Sogneadministrator for St. Maria, Lillehammer
1. oktober 2007, gjenutnevnt 25. januar 2013
Medlem av Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon
6. desember 2007 – 2. mai 2014
Storprior og interimleder for Ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem sin magistrale delegasjon i Norge
1. august 20091. september 2013
Sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo
15. august 2009
25-års ordensjubileum
1. november 2009
Superior for picpuspatrene i Norge
15. februar 2010 – 31. desember 2022
Medlem av Oslo katolske bispedømmes kommisjon for det permanente diakonat
Juni 2012
Studier og arbeider i teologi anerkjent som tilsvarende en lisensiatsgrad i dogmatikk, av kardinal Zenon Grocholewski, prefekt for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse
18. oktober 2012 – gjenvalgt 25. oktober 2017 – 1. oktober 2020
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
16. september 201315. september 2020
Sogneprest i Mariakirken menighet, Stabekk
2. mai 2014 
Forfremmet til Ridder-Kommandør i Ordenen av Den hellige grav i Jerusalem av stormester kardinal Edwin Fredrick O'Brien
1. oktober 2020
Kansler og stiftskapellan i Tromsø stift
4. april 2021 –
Pønitentiar i Tromsø stift
September 20211. august 2022
Vikarprest i St. Eystein menighet i Bodø
13. januar 2022
Uttrådt fra Picpus-ordenen (SS.CC.)
2. februar 2022
Inkardinert i Tromsø stift
21. januar 2024 –
Geistlig rådgiver for EWTN Norge
av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 24.01.2024 - 11:29