Athanasius Kulbach


KULBACH, Athanasius (Gregor) SS.CC., født i Hausen (bispedømmet Limburg) i Tyskland den 9. mai 1914. Første løfter i picpusordenen (SS.CC.) den 21. april 1936. Prestestudier i Bonn og Trier i Tyskland. Utkommandert som soldat i 1940 (som mange katolske prestekandidater). Tjeneste i saniteten blant de tyske styrker i Frankrike, senere i Russland. Tatt som krigsfange i Russland i 1944, og tilbragte 11 år i fangeleirer, for det meste i Vorkuta. Returnerte til Tyskland 1955. Avla de evige løfter den 22. august 1956. Presteviet i Simpelveld i Nederland den 21. september 1956. Underviste ved kongregasjonens skole i Simpelfeld i fagene liturgi, musikk, og katolsk sosiallære. Kom til Norge 1962.

1962
Rektor for St. Elisabethsøsterene i Trondheim
1962-29. august 1982
Sogneprest for St. Torfinn, Levanger
29. august 1982-1989
Sogneprest i Molde (betjente også en tid Kristiansund)
1989-1994
Pensjonist, bosatt i Levanger

Døde i Levanger den 22. november 1994.

av Webmaster publisert 04.04.2001, sist endret 04.04.2001 - 23:41