Anne Marie Riiser

Anne Marie Riiser

RIISER, Anne Marie ("Anne Ma").

Konverterte til Den katolske kirke i 1988.

Lærer på St. Sunniva skole i 30 år. Har tidligere vært Caritas-kontakt og Pastoralrådsrepresentant i St. Mikael menighet i Moss.

1. juni 2011 – 1. mai 2018
Menighetssekretær i St. Hallvard menighet, Oslo
av Mats Tande publisert 10.02.2011, sist endret 08.11.2019 - 14:59