Antonius Neuvel

NEUVEL, Antonius, født i Nederland. Kom til Norge 1876.

1876-1877
I Alta
1877-1883
Sogneprest i Tromsø

Trådte ut av misjonens tjeneste 1883, kom til København der han ble sogneprest ved St. Ansgars kirke.

av Webmaster publisert 02.03.2001, sist endret 27.09.2011 - 14:57