Anna Maria Pietras

E-postAnna(dot)Pietras(at)katolsk(dot)no

PIETRAS, Anna Maria, født 24. august 1980 i Polen.

Kom til Norge for første gang i 2006.

Utdannet teolog med pedagogikk, og har undervisningskompetanse godkjent av Utdanningsdirektoratet. Har også ergoterapi utdannelse fra hjemlandet.

Hun har vært ressurslærer ved Stamina kurssenter AS. Stamina kurssenter AS er kursarrangør for kurs i regi av NAV Oslo, og målgruppen er minoritetsspråklige arbeidssøkere. I tillegg gjennom­føres oppdragsundervisning rettet mot næringslivet.

Hun har erfaring med undervisning i religion og samfunnsfag og som ergoterapeut fra Polen.

Hun har arbeidet som læreassistent i skolen, SFO-assistent og husvert hos Frelsesarmeen, Ensjøtunet omsorg etter at hun kom til Norge.

Som frivillig har hun vært kateket tilknyttet St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Hun har også vært støttekontakt i regi av Kirkens bymisjon.

Gift, to barn. Bosatt i Oslo.

1. mai 2018 – 
Administrasjonskonsulent i St. Hallvard menighet, Oslo
av Mats Tande publisert 07.05.2018, sist endret 25.06.2018 - 12:17