Anne-Rigmor Stock Evje

Foto: Mats Tande 2020-04-20

E-postAnne-Rigmor(dot)Stock(dot)Evje(at)katolsk(dot)no

EVJE, Anne-Rigmor Stock.

Cand. Philol. med kristendomskunnskap hovedfag, nordisk mellomfag, tysk grunnfag, pedagogisk seminar og ex.phil., Det teologiske Menighetsfakultet og Universitetet i Oslo. Rektorutdanning ved Norges Handelshøyskole/Administrativt Forskningsfond.

Yrkesbakgrunn fra videregående skole: Adjunkt/lektor 1987–2011; studierektor 2011–2020.

15. april 2020 –
Leder av skolekontoret i Oslo katolske bispedømme
1. september 2023 –
Medlem av ledergruppen i Oslo katolske bispedømme

Kontakt:Telefon23 21 95 57 (kontor); 454 07 409 (mobil)

av Mats Tande publisert 10.04.2020, sist endret 01.09.2023 - 10:22