Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Andreas Rupprecht

Andreas Rupprecht

P. Andreas er på Facebook.

E-post Andreas(dot)Rupprecht(at)katolsk(dot)no

RUPPRECHT, Andreas S.M. Født 3. desember 1965 i Rheine, Tyskland. Novisiat i Dublin, Irland. Avla sine første løfter 8. september 1989. Studium i Passau. Presteviet 16. mai 1996 i Osnabrück av biskop Franz-Josef Bode. Har virket som kapellan i bispedømmet Osnabrück og som sogneprest i St. Sebastian, Berlin.

Ankom Norge 11. januar 2006.

1. februar 2007 – 1. januar 2011
Åndelig veileder Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme
1. februar 2007 – gjenutnevnt pr. 1. januar 2008 – 20. september 2010
Ungdomsprest for Norges Unge Katolikker (50% stilling)
1. august 2007 – 1. august 2009
Skoleprest for ungdomstrinnet ved St. Sunniva skole (50% stilling)
15. november 2008 – april 2011
Medlem av Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme
1. august 2009 – 20. september 2010
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo (50% stilling)
20. september 2010
Sogneadministrator i St. Gudmund menighet, Jessheim
1. mars 2011
Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid
18. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
28. oktober 2012 –
Medlem i Arbeidsutvalget i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
8. september 2014
25 års ordensjubileum
15. januar 2015 – 15. juni 2015
På fornyelseskurs hos maristene i Pompeys (Frankrike)

I Norge:
Adresse Maristua, Kroken 15, 2010 Strømmen Telefon  95 17 17 89 (mobil), 63 81 93 76 (kommunitet)
I Frankrike (første halvår 2015):
Adresse Pères Maristes, Notre Dame de la Neylière, F-69590 Pomeys Telefon 95 17 17 89 (mobil), +33 4 78484033 (kommunitet)