Anton Taxt


Anton Taxt

TAXT, Anton. Født i Arendal (bispedømmet Oslo) den 30. mai 1922. Diakonviet den 8. april 1950 i Lateranbasilikaen i Roma. Presteviet den 29. juli 1950 i St. Olav domkirke, Oslo, av biskop Jacob Mangers S.M. av Oslo. Kom tilbake fra Roma til Norge i 1951.

1. november 1951-1. september 1954
Kapellan i Bergen
1. september 1955-1956
Rektor for St. Franciskus Xaveriussøstrenes novisiat og St. Hallvards kapell, Sylling
Oktober 1956-oktober 1957
Vikar i Halden
Oktober 1957-1. oktober 1961
Sogneprest i Halden
1. oktober 1961-1. juli 1974
Rektor for St. Mikaels kapell, Moss
Ulønnet, etter oppfordring fra biskop Mangers derfor samtidig språklærer i full stilling ved skolen i Moss
1. juli 1974-sommeren 1976
Sykemeldt
1. september 1976-1. september 1978
Sogneprest i Kristiansand
1. september 1978-2. juni 1980
Stiftskapellan
1. september 1978-15. november 1987
Konstituert sogneprest (sogneadministrator) i Porsgrunn
15. november 1987-1. juli 2009
Pensjonert, bosatt i Oslo, senere i Porsgrunn

Døde 1. juli 2009 etter kort tids sykeleie.

av Webmaster publisert 01.07.2009, sist endret 01.07.2009 - 13:21