Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Berislav Grgić

E-post Berislav(dot)Grgic(at)katolsk(dot)no

GRGIĆ, Berislav, mgr., biskop-prelat, (inkardinert i Banja Luka, Bosnia-Hercegovina), født 15. februar 1960 i Novo Selo (Kotor Varoš), bispedømmet Banja Luka, diakonviet den 8. desember 1985 i Banja Luka (Bosnia-Hercegovina), presteviet 29. juni 1986 i Banja Luka av biskop Franjo Komarica av Banja Luka.

Kapellan i Stara Rijeka 1986–1987. Sogneprest i Glamoč (Bosnia-Hercegovina) 1987–1988. Lisensiatsstudier i spiritualiet ved det pavelige universitet Gregoriana i Roma 1988–1991. Underviste ved gutteseminaret i Zadar i Kroatia 1991–1992. Arbeidet for Caritas Banja Luka, med bosted i Zagreb i Kroatia, 1992–april 1995. Sogneprest i Budžak (bydel i Banja Luka) fra april 1995 til han likesom mange andre ble fordrevet av serberne den 20. august 1995. Kom fra Kroatia til Norge den 3. januar 1996.

27. januar 1996 – 28. januar 2007
Nasjonalsjelesørger for kroater i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2000 – 1. mars 2007
Skoleprest (deltid) på St. Sunniva skole, Oslo
1. januar 2001 – 1. mars 2007
Kapellan (deltid) i St. Olav Domkirke, Oslo
1. september 2004 – 1. mars 2006
Generalvikar for Oslo katolske bispedømme
1. januar 2006 – 1. mars 2007
Biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen for Oslo katolske bispedømme
2. mars 2007
Forlater Norge for å arbeide i erkebispedømmet München og Freising
7. mars 2007
Utnevnt til pavelig æresprelat (monsignore) av pave Benedikt XVI. Utnevnelsesdokumentet overrakt 8. mai 2007 (se en bildekarusell).
18. desember 2008
Utnevnt til biskop-prelat av Tromsø av pave Benedikt XVI
28. mars 2009
Vigslet til biskop i en messe i Tromsø domkirke
15. februar 2010
Intervjuet i anledning 50-årsdagen

Adresse: Boligadresse  Storgt. 94, 9008 Tromsø Postadresse  Postboks 132, 9252 Tromsø Telefon  77 68 56 04


Se også:

  • Biskop Berislav Grgic' kalender.
  • Billedgalleri fra vigselsmessen, mottagelsen, seremonien der bispedømmet tas i besittelse og de andre arrangementene i forbindelse med bispevielsen 28. mars 2009
  • Utnevnelsesbullen fra pave Benedikt XVI der msgr. Grgić utnevnes til biskop