Birgith Kalve

Foto Birgith Kalve

E-postBirgith(dot)Kalve(at)katolsk(dot)no

KALVE, Birgith Elisabeth Hestad.

Utdannet sosialøkonom. Har i tillegg mastergrad i kristendom, og doktorgrad i teologi fra Maryvale Institute.

Har innehatt mange verv i St. Paul menighet i Bergen, bl.a. leder for menighets­rådet, har erfaring fra menighets­katekesen samt sunget i kirkekoret.

Preses i sekularkarmelittene.

Erfaring fra ulike skoleslag både fra den offentlige og den katolske skole, blant annet St. Paul skole og St. Paul gymnas. Har primært undervist i kristendomsfagene og RLE.

Skal fra 2020 lede læreplan­arbeidet i forbindelse med fagfornyelsen i de katolske skolene i Norge, og i tillegg jobbe med kompetanse­heving av lærerpersonalet. Hun er også oppnevnt som styremedlem i alle skolestyrene.

1. august 2020 – 
Pedagogisk rådgiver ved skolekontoret i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)

Kontakt:Telefon926 10 471 Adresse (postadresse) St. Paul gymnas

av Mats Tande publisert 12.08.2020, sist endret 12.05.2021 - 11:53