Benedicte Sørensen Strøm

Benedicte Sørensen StrømSTRØM, Benedicte Sørensen S.J.C., født 28. april 1962.

Leder for barnekoret i St. Birgitta menighet i Fredrikstad 1979–1988.

Utdannet sykepleier fra Betanien sykepleierhøgskole 1987. Embedseksamen i sykepleievitenskap 1997 fra Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Fra januar 1997 ansatt på diakonhjemmets høgskole, avd. for sykepleie, med unntak av en periodes permisjon fra januar 2003 i forbindelse med prosjektet "Sykepleie på hjul" som gir oppsøkende sykepleie til narkomane i Oslo.

Avla første løfter hos St. Josephsøstrene av Chambéry (C.S.J.) 6. januar 1996. Evige løfter 4. september 1999. Rådssøster 9. juni 2003–2006.

Påbegynte den 6. november 2006 en treårig prøveperiode hos St. Josephsøstrene av Cluny (S.J.C.) med tanke på overflytting, med utgangspunkt i ordenens irske provins. Evige løfter hos S.J.C. 28. november 2009 (se en bildekarusell fra begivenheten).

Fra 1. januar 2014 bosatt i Norge for en fireårsperiode, der hun skal skal ta en doktorgrad innen demens. Stipendiatstilling på diakonhjemmet i Oslo i denne tiden.

Adresse i Irland:
Adresse  7 Parslickstown Drive, Mulhuddart, IRL-Dublin 15, Irland Telefon  +353-870637450
Adresse i Norge:
Adresse  Diakonveien 17 b, 0370 OsloTelefon 994 87 086
av Webmaster publisert 07.12.2009, sist endret 20.03.2018 - 23:50