Cesare Tondini


TONDINI, Cesare, C.S.P., f. 1839 i Lombardia. Trådte inn hos barnabittene, og ble presteviet 1862. Kom i mai 1864 til Stockholm.

9. nov. 1864- 8. okt. 1866:
Kapellan i Oslo (Christiania) St. Olav

1866 til Paris, to år i London, så igjen i Paris; storparten av 1880-årene i Slovenia; 1890-årene i Bulgaria og Romania; tidlig 1900-årene i Konstantinopel. 1905-07 ordenens generalkurator i Roma. Død 1907 i Roma.

av Webmaster publisert 26.05.1998, sist endret 26.05.1998 - 14:57