Cyprian Witte


WITTE, Cyprian, SS.CC.. Født i Köln i Tyskland den 27. august 1890. Trådte i 1910 inn i picpuspatrenes kongregasjon. Evige løfter 22. november 1914. Presteviet den 18. juli1915 i Roermond i Nederland, av biskop Schrijnen. Virket som sjelesørger i Belgia og i Tyskland. Kom til Norge 1922.

6. juni 1922-23. mai 1923
Kapellan i Halden (og i en periode vikarierende sogneprest i Fredrikstad)
Juli 1923-20. november 1931
Novisemester på Sylling
20. oktober 1931
Sogneprest i Molde
1. april 1932-11. april 1935
Misjonsforstander (superior) for misjonen "sui iuris" Mellom-Norge (innstallert 10. april 1932), residerte i Molde
11. april 1935-
Prefekt for det apostoliske prefektur Mellom-Norge

Han døde den 15. april 1945.

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18