Darko Wakounig


Darko Wakounig

Har mastergrad i historie/samfunnsfag og russisk. Har tidligere bl.a. arbeidet på ankomstmottak for enslige mindreårige asylsøkere og i transittmottak som informasjonskonsulent.

16. april 2007 - 1. august 2008
Innenlandsmedarbeider i Caritas Norge

Jobbet i Caritas hovedsakelig med de katolske menighetene, skolene og Norges Unge Katolikker, og bisto dem i deres karitative arbeid.

Kateket i St. Hallvard menighet, Oslo.

av Webmaster publisert 12.12.2010, sist endret 12.12.2010 - 14:05