Erik Andreas Heyerdahl Holth

Foto: Anne SamuelsenE-postErik.Andreas(dot)Holth(at)katolsk(dot)no

HOLTH, Erik Andreas Heyerdahl, født 1966 i Oslo.

Døpt i Den norske kirke. 

Studier og tjeneste i Den norske kirke:
1986 –1994: Teologistudium og praktikum ved Det teologiske menighetsfaktultet
1994: ordinert luthersk prest av Oslo lutherske biskop
1994 – 1995: sjøforsvarsprest i Trøndelag
1995 – 2001: Sogneprest i Bjørnør prestegjeld, Nidaros bispedømme

Tiden som prest i Den nordisk-katolske kirke:
2001: Gikk ut av Den norske kirke og over i Den nordisk-katolske kirke
2001: 30. november: ordinert av Biskop Thaddeus Peplowski, Buffalo-Pittsburgh Diocese i Polish National Catholic Church til tjeneste i Den nordisk-katolske kirke (mottok i USA både tonsur og de lavere grader, så diakon- og prestevielse).
2001 – 2004: Kapellan i Den nordisk-katolske kirke, Oslo og Fredrikstad
2004 – 2011: Admistrator, Sta. Sunniva misjon i Den nordisk-katolske kirke i Bergen

Tiden som katolikk:
2012: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap sammen med hustru Solveig D. Holth
2012/13: Gjennomførte kurs og leverte oppgave i kanonisk rett ved Det teologiske menighetsfakultet
2012 – 2015: fungert som frivillig kateket og veileder i ekteskapskurs; 2013 – 2015 nestleder i menighetsrådet i St. Paul menighet i Bergen.

Den 5. september 2015 bestemte pave Frans på troskongregasjonens anbefaling at hans prestevielse er gyldig og gav biskop Eidsvig anledning til å betro ham pastoral tjeneste.

7. februar 2016
Kapellan i St. Paul menighet, Bergen
1. september 2016 –
Skoleprest ved St. Paul skole i Bergen

Privat: AdresseSignalvegen 10, 5357 FjellTelefon924 89 033

av Heidi Øyma publisert 08.01.2016, sist endret 20.12.2022 - 16:04