Erik Andvik

Erik AndvikE-post Erik(dot)Andvik(at)katolsk(dot)no

ANDVIK, Erik, født 13. juni 1958. Vokst opp i en norsk-amerikansk familie i Seattle i USA. Tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap ved St. Paul menighet i Bergen 30. november 2007. To voksne barn, Maria og Simon.

Bachelor i Inter-cultural studies med bibelfag og teologi ved BIOLA University i USA, master i lingvistikk ved University of Texas at Arlington, mellomfag i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, og doktorgrad i lingvistikk ved University of Oregon. Studier i katolsk teologi og sosiallære ved Menighetsfakultetet 2010.

Har arbeidet som oversettelses- og lingvistikkonsulent i Wycliffe Bibeloversettere siden 1988. Fra 2001-2010 leder for oversettelses- og leseopplæringsprosjekter i Sør-Asia. Har bodd og arbeidet i Thailand, Nepal og India. Underviste i språkfag og lingvistikk ved Payap University i Chiangmai, Thailand, og ved University of Oregon. Har publisert bøker og artikler innen språkvitenskap.

1. januar 2014– 
Førsteamanuensis ved Universitet i Bergen 


Frivillig kateket for konfirmantundervisning i St. Paul menighet fra 2009. Medlem i styringsgruppe for Katolsk Forum i St. Paul menighet. Styremedlem i Wycliffe Bibeloversettere, og i Sta. Sunnivas studenthjem i Bergen.

16. mai 2011 – 30.juni 2013
Ansatt kateket i St. Paul menighet i Bergen
25. januar 2014
Ekstraordinær kommunionsutdeler i menigheten  

Privat: Adresse Carl Konowsgt. 12, 5162 Laksevåg Telefon 45 47 60 56

av Mats Tande publisert 12.06.2011, sist endret 03.06.2014 - 15:33