Etienne Béchaux

BECHAUX, Etienne [Henri-Dominique] O.P.. Født i Lille i Frankrike i 1882. Studerte jus i Lille, Bonn og Paris, ble advokat i Paris. Så doktorat i sosialøkonomi (med et arbeid om det irske agrarspørsmål ved begynnelsen av det 19. århundsre). Trådte inn i dominikanerordenen i 1905. Presteviet den 24. juli 1910. Studier i Roma 1910-1913. Sjelesørger i Øst-Frankrike. Sanitetssoldat, så feltprest under verdenskrigen, inntil han ble hardt såret i 1918. I dominikanernes kloster i Nancy 1918-1924. Kom til Norge 30. september 1924.

1924-1938
Tilknyttet Oslo St. Dominikus
1924-1937
Superior for dominikanerne i Norge
1931-1938
Provinsialvikar for dominikanerne i hele Skandinavia
2. mai 1937-1938
Sogneprest i Hamar

Reiste til Frankrike 1938. Døde den 29. januar 1965.

av Webmaster publisert 27.04.2002, sist endret 27.04.2002 - 23:26