Else-Britt Nilsen

Else-Britt NilsenE-post Else-Britt(dot)Nilsen(at)katolsk(dot)no

NILSEN, Else-Britt O.P., f. i Oslo/Norge 1946.

 

Søster Else-Britt Nilsen sluttet seg til klosterfellesskapet på Katarinahjemmet i 1971, samme år som hun tok magistergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO). I 1975 avla hun foreløpige løfter og i 1978 avla hun evige løfter i den fransk-norske kongregasjonen Dominicaines de Notre-Dame de Grâce, som Katarinahjemmet tilhører.

I 1982 tok hun en kanonisk lisensiatgrad i teologi ved Université Catholique de l'Ouest i Frankrike, og ble dr. theol. i 1990 ved Universitetet i Oslo med en avhandling om ekteskap og vigselspraksis i Den norske kirke.

Søster Else-Britt har vært priorinne for Katarinahjemmet to ganger (1985–1991; 1994–2000), og fra mai 2003 generalpriorinne for kongregasjonen Notre-Dame de Grâce (sist gjenvalgt juni 2019-). Hun var europeisk koordinator for den verdensomspennende sammenslutningen Dominican Sisters International i årene 2013-2019.

Hun har hatt flere forskningsoppdrag, bl.a. som vit.ass. ved Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning; utredningsarbeid for den katolske kirke i Norge; stipendiat og forsker ved Institutt for systematisk teologi ved Det teologiske fakultet (UiO).  Hun var også i to perioder redaktør for det katolske tidsskift St. Olav.

I 2001 ble hun utnevnt til statsstipendiat, og var senere professor II i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole (2010-2016) med særlig tilknytning til fakultetets katolske studietilbud.

Søster Else-Britt har i en årrekke deltatt i økumenisk arbeid, og ble våren 2011 som første katolikk (og første kvinne) valgt til leder for Norges Kristne Råd.  Hun har deltatt i Norsk teologisk samtaleforum, og representert Oslo katolske bispedømme (OKB) i styret for Pilegrimssenter Oslo. Hun er fortsatt medlem av Katolsk Luthersk Samtalegruppe (KatLuSa). Hun er også økumenisk sekretær i OKB, og leder for bispedømmets økumeniske kommisjon.

Søster Else-Britt er videre koordinator for Kommisjonen for det permanente diakonat i OKB.  Redaksjonsmedlem i SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn. Hun arbeider med flere bokprosjekter, og er også ekstern sensor ved Det teologiske fakultet (UiO).

 

Utvalgte publikasjoner:

 • En snublestein for Elly – Jødinnen på Katarinahjemmet. Segl - Katolsk årsskrift 2020. ISSN 1893-8728. Artikkel. s 251-259

 • Inkulturasjon i tekst og toner – Et dominikansk pionerarbeid. Segl - Katolsk årsskrift 2019. ISSN 1893-8728. Artikkel. s 214-224

 • Katolsk kirkeliv under krigen, I: Liv Hegna (red.) Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år. St. Olav forlag 2016. ISBN 978-82-7024-315-0. Artikkel. s 147-167

 • St. Elisabethsøstrene. Fra Urtegaten til Nordstrand, I: Knut W Ruyter (red.) Der himmelen stiger ned: St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år.  St. Olav forlag 2016.  ISBN 978-82-7024-321-1.  Artikkel. s 25-43

 • Norges Kristne Råd – et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge. Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap1-2016. ISSN 2464-1936. Artikkel s 39-47

 • Den katolske kirke i Norge – Gudsfolkets kirke, I: S. Dietrich, H. Elstad, B. Fagerli & V. Haanes (red.) Folkekirke nå. Verbum Akademisk 2015. ISBN 978-82-543-1312-1. Artikkel. s 93-101

 • Da nonnene toget ut av norsk sykehusvesen. Overlegen 2-2015. Artikkel. s 6-8 https://www.legeforeningen.no/contentassets/2bd265ac4a6e43029579971d33f21ce3/overlegen-2-2015.pdf

 • Katolske prester: valgt ut blant menneskene, I: Cora Alexa Døving & Berit Thorbjørnsrud (red.), Religiøse ledere: makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget 2012.  ISBN 978-82-15-01971-0.  Kapittel 4. s 90-109

 • Fra fordømmelse til dialog: Da økumenikk ble en forpliktelse for katolikker, I: Per Kværne & Anne-Helene Utgaard (red.), Hellig uro. 50 år etter Det annet vatikankonsil. Emilia forlag 2012. ISBN 978-82-7419-143-3. Artikkel. s 225-249

 • Religious Identity and National Loyalty. Journal of the European Society of Women in Theological Research 15/2007:177-187. Artikkel. s 177-187

 • Rites for Perpetual Commitment to Monastic and Religious Life in the Nordic Countries, I: Hans Raun Iversen (ed.), Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries. Museum Tusculanum Press 2006.

 • ISBN 87 635 0265 8. Artikkel. s 327-352

 • Når ekteskapet er kirkens sak. Juristkontakt 1/1992. Medlemsblad for Norsk Juristforbund. Artikkel. s 2-7

 

Bøker og avhandlinger:

 • Nonner i storm og stille. Katolske ordenssøstre i Norge i det 19. og 20. århundre. Solum Forlag 2001. ISBN 82-560-1275-7. Bok. 384 s.

 • Bak klosterets port. Nonner i Norge forteller. (Sammen med Knut Aukrust). Solum Forlag 1996. ISBN 82-560-1060-9. Bok. 230 s. 

 • Gjennom prestenes briller. Om ekteskap og kirkens vigselspraksis. Studia Humaniora 7. NAVF / Universitetsforlaget 1991. ISBN 82-00-21307-2. dr. avh. 350 s.

 • Le ministère ordonné dans la tradition catholique et luthérienne. Editions du Cerf 1987. ISBN 2-204-02731-6. lisensiat avh. 227 s.

Adresse  Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon  23 21 54 10 

av Webmaster publisert 19.06.2010, sist endret 15.03.2021 - 16:00