Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Ellert Dahl

Ellert Dahl E-post Ellert(dot)Dahl(at)katolsk(dot)no

DAHL, Ellert O.P., født i London (erkebispedømmet Southwark) i England den 13. juni 1928. Artium i Drammen 1946. Tjenestegjorde i det britiske Royal Artillery 1947-1949. Studerte kunsthistorie i Oslo fra 1949. Konverterte i 1952. Trådte inn i dominikanerordenen 1954, og studerte i Le Saulchoir i Frankrike. Presteviet St. Dominikus kirke i Oslo den 28. august 1960. (Ordensnavn: Thomas More.)

Tilknyttet St. Dominikus i Oslo (bl.a. som prior september 1968-1971). I Toulouse i Frankrike 1978-1981.

15. oktober 1982-1989
Sogneprest på Lillehammer
1989-sommeren 1990
Sogneprest i Stavanger
1989- mai 1990
Sogneprest i Haugesund (bosatt i Stavanger)
Høsten 1990-8. september 1999
Sogneprest på Lillehammer (bosatt i Hamar)
Høsten 1990-27. februar 2000
Sogneprest i Hamar
1. september 2000-31. august 2003
Generalvikar for Oslo katolske bispedømme
Oktober 2009 - 15. desember 2009
Sabbatsopphold i Belgia
28. august 2010
50-årsjubileum som prest

Privat: Adresse  Boks 5036 Majorstuen, 0301 Oslo Telefon  22 43 07 71