Elzbieta Hygen


Elzbieta Hygen

HYGEN, Elzbieta ("Ella") Irena, født 22. januar 1954 i Gdansk, oppvokst i Warszawa. Flyttet til Norge i 1982. Cand. Philol. fra Warszawa/Kristiansand. Mor til fem barn.

Ansatt i 60% stilling fra 1. juni 2002 som konsulent ved Oslo Katolske Bispedømmes familiesenter.

Sluttet 9. august 2005. Reiste tilbake Polen.

av Webmaster publisert 08.09.2005, sist endret 08.09.2005 - 14:20