Utnevnelsesdokument

Det følgende er den norske oversettelsen av dokumentet der pave Benedikt XVI utnevner Bernt Eidsvig til biskop av Oslo.

Benedikt, biskop, Guds tjeneres tjener, sender hilsen og apostolisk velsignelse til vår kjære sønn Markus Bernt Eidsvig av Laterankongregasjonen av Augustinerkorherrene i Klosterneuburg i Østerrike, novisemester for samme kloster og utnevnt til biskop av Oslo.

I vårt embete som den øverste hyrde for Herrens universelle familie ønsker vi inderlig å legge alt til rette at Guds folk berikes åndelig og vokser i rikt mon. Derfor, siden vår ærverdige bror Gerhard Schwenzer SSCC, har bedt seg fri for ansvaret for Oslo bispedømme og ikke lenger ønsker å stå for dets ledelse, vender vi oss i en tillitsfull ånd til deg, kjære sønn. Ettersom du er befestet i sunn fromhet og kunnskap, har vi med god grunn kommet til at du vil være i stand til på en fullgod måte å utføre en hyrdes gode gjerning.

Følgelig, etter å ha tatt imot Bispekongregasjonens innstilling og i henhold til vår apostoliske myndighet, utnevner vi deg til biskop av Oslo med alle rettigheter og medfølgende plikter som, i henhold til kirkerettens bestemmelser, følger din stilling og dine oppgaver.

Før du mottar bispeordinasjonen uansett hvor dette måtte skje, er det nødvendig at du bekjenner troen og i tillegg avlegger troskapseden til oss og våre etterfølgere på fastsatt formular. Du skal sørge for at dette underskrives, forsegles nøye og sendes den nevnte Kongregasjon.

Deretter skal du informere presteskapet om din utnevnelse. Det samme gjelder de troende, som vi alle kjærlig oppfordrer til å motta deg slik det passer seg en ny lærer og hyrde. Samtidig regner vi med at du aktivt og på en fyldestgjørende måte vil tjene de troende, slik at de blir styrket og opprettholdt i sin tro.

Gitt i Roma, ved St. Peters stol, den 29. i juli måned, i det Herrens år 2005, det første år av vårt pontifikat.

av Webmaster publisert 25.10.2005, sist endret 25.10.2005 - 17:35