Biskop Bernt Eidsvigs våpen

Biskop Bernt Eidsvigs våpenVåpenskjold med beskrivelse biskop Bernt Eidsvig

Våpenskjoldet med grønn bispehatt og seks dusker i tre rekker på hver side samt et gyllent bispekors, viser biskopens hierarkiske stilling og oppgave.

Skjoldet er firedelt:

  • Oppe til venstre (heraldisk høyre) og nede til høyre: Oslo katolske bispedømmes våpen (Olavsøksene).
  • Oppe til høyre (heraldisk venstre) og nede til venstre Stift Klosterneuburgs våpen delvis tildekket av den blomstrende Aronstav (4. Mos. 17,1-8).

Valgspråket lyder: LABORI NON HONORIfor arbeid, ikke for ære.

av Webmaster publisert 07.03.2009, sist endret 21.10.2020 - 12:15