Biskop Bernt Eidsvigs verdighetstegn

Bispeembedet har en rekke verdighetstegn, som overrekkes den nye biskopen i forbindelse med vigslingen. Verdighetstegnene er mitra, bispering, bispestav og pektoralkors.

Bildene er biskop Bernt Eidsvigs verdighetstegn, som han mottok 22. oktober 2005. Klikk på bildene for store utgaver.


  • Mitra En mitra består av to oppstivede tøystykker som er sydd sammen i sidene. Bak henger det ned to tøybånd. Den brukes av katolske biskoper, erkebiskoper og de abbeder som har pavelig tillatelse til å bære den. Det er også noen pavelige prelater som ikke er biskoper som har tillatelse til å bruke mitra. Paven brukte tidligere også tiara, en tredelt krone, men siden pave Paul VI plasserte den pavelige tiaraen på museum har pavene også bare brukt mitra. —Den avbildede mitraen er en gave til biskop Eidsvig fra venner.
  • Bispestav Bispestaven er et symbol på autoritet og jurisdiksjon - det er sagt at bispestaven er for biskopene hva scepteret er for kongene. Den bæres som et symbol på retten til å korrigere det som er galt og stimulere til det som er godt. Som en hyrde skal biskopen styre mildt når alt går godt, og strengt når det er behov for det. Det har blitt sagt at den nedre enden er skarp så man kan dytte igang de late, midten er rett og viser til det rettferdige styre, og enden er bøyd så man kan trekke folk til Gud. —Den avbildede bispestaven er en gave til biskop Eidsvig fra biskop Jon Willem Gran.
  • Bispering En bispering symboliserer to sider ved en biskops kall og virke. Fordi biskopen utøver bestemmende myndighet, har (hadde) de symbolet på signetringen, en ring som kunne brukes både ved forsegling og autentisitering av dekreter. Men viktigere er sammenligningen med gifteringen, ved at biskopens bånd til sitt bispedømme sammenlignes med ekteskapsbåndet. Ved overrekkelsen sies det: «Ta imot denne ring, tegnet på troskap, og bevar ukrenket og med ubrytelig troskap Kristi brud, den hellige Kirke». I middelalderen henspilles det på dette i bestemmelser mot «frilansede» biskoper som stikker av fra sin bispestol fordi tilbudet fra et større eller rikere bispedømme blir for fristende. —Den avbildede ringen er en gave til biskop Eidsvig fra juniorer og noviser i Klosterneuburg.
  • Pektoralkors Et pektoralkors (brystkors) er et verdighetstegn for en pave, kardinal, biskop eller abbed i Den katolske kirke, og bæres i en snor rundt halsen. Korset er ikke ment å være en pyntegjenstand, men et tegn på at bæreren har viet seg til Kristus, med andre ord et uttrykk for den tro og tillit han har til korsets styrke. —Det avbildede korset er en gave til biskop Eidsvig fra biskop Jon Willem Gran, og er Grans eget ordinasjonskors.
av Webmaster publisert 24.11.2005, sist endret 24.11.2005 - 16:06