Einar Nelson

Einar Nelson E-post Einar(dot)Nelson(at)katolsk(dot)no

NELSON, Einar Dag, siviløkonom fra L'Universitè de Neuchatel i Sveits.

Han har tidligere hatt diverse stillinger og funksjoner innen Kodak-systemet i Norge og inter­nasjonalt og har de senere år arbeidet som frivillig i St. Olav menighet i Oslo, blant annet med medlems­registrering og OrgSys.

Nelson var i perioden 20072009 medlem av arbeids­utvalget i Oslo katolske bispe­dømmes pastoralråd.

1. juli 2009 – 30. juni 2014
Kontorsjef i Oslo katolske bispedømme

Pensjonert 1. juli 2014.

av Webmaster publisert 25.09.2009, sist endret 04.07.2014 - 14:07