Eivor Andersen Oftestad

Eivor OftestadE-post E(dot)A(dot)Oftestad(at)teologi(dot)uio(dot)no (jobb); Eivor(dot)Oftestad(at)c2i(dot)net (privat)

OFTESTAD, Eivor Andersen, født 11. august 1972 i Oslo. Cand. theol. fra Universitetet i Oslo 1999. Studieopphold ved Biblioteca Apostolica Vaticana i Roma 1996-97. Konverterte til Den katolske kirke i 1998.

Ansatt ved Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme mars 2001 (i permisjon fra 22. april 2002) til mars 2003.

Fra 17. mars 2003 doktorgradsstipendiat i eldre kirkehistorie ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo.

Gift med Torvild og har barna Victoria (f. 1999), Birgitta (f. 2002), Ingeborg Maria (f. 2003) og Theodor Benedikt (f. 2005).

av Webmaster publisert 14.02.2006, sist endret 21.06.2011 - 16:53