LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

3. uke i advent

 

Elzbieta Schjetne

SCHJETNE, Elzbieta, født 22. oktober 1947 i Wrocław, Polen. Flyttet til Norge i 1970.

Utdannet som psykoterapeut, gift, to barn. Arbeidserfaring fra privatpraksis innen terapi/egenutvikling/coaching.

1. desember 2004 – høsten 2005
Medarbeider ved Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
Høsten 2005 – 21. oktober 2014
Familiepastoral medarbeider ved Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme (60% stilling)

Pensjonert 21. oktober 2014.