Elzbieta Schjetne

SCHJETNE, Elzbieta.

1. desember 2004 – høsten 2005
Medarbeider ved Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
Høsten 2005 – 21. oktober 2014
Familiepastoral medarbeider ved Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme (60% stilling)

Pensjonert 21. oktober 2014.

av Webmaster publisert 20.10.2010, sist endret 19.12.2014 - 13:55