Eskil Skjeldal

Eskil SkjeldalSKJELDAL, Eskil, født 6. mars 1974 i Bærum.

Cand.mag. 1998 fra Universitetet i Oslo (UiO) med fagene nordisk språk og litteratur, kunsthistorie og latin. Cand. Theol. fra MF 2002. Master i faglitterær skriving fra Høyskolen i Vestfold 2008.

Har tidligere jobbet som vit.ass. på Teologisk Faktultet, som redaksjonssekretær i tidsskriftet "Kirke og kultur" og som prestevikar i Lofoten prosti i Den norske Kirke.

Arbeider også som stipendiat i teologisk etikk på Menighetsfakultetet, litteraturkritiker i Vårt Land og freelancejournalist i Dag og Tid.

Konverterte til Den katolske kirke i advent 2011.

Fire barn.

1. mars 2013 – 1. mars 2014
Kommunikasjonsrådgiver i Oslo katolske bispedømme (20% stilling)

Privat: Adresse Valkyriegata 5a, 3722 Skien Telefon  480 35 878 (mobil)

av Mats Tande publisert 14.03.2013, sist endret 10.11.2017 - 00:00