Elisabeth Thielemann

Elisabeth ThielemannE-post Elisabeth(dot)Thielemann(at)katolsk(dot)no

THIELEMANN, Elisabeth, født 17.05.1975.

Utdanning: Adjunkt med opprykk. Lærerstudier på Hamar med hovedvekt på musikk (Høgskolen i Hedmark). Historie fra Universitetet i Bergen, Engelsk fra Høgskolen i Bergen.

Arbeid: Lærervikar i Nedre Eiker kommune 1995-1996. Lærer på St. Paul skole i Bergen fra høsten 1999. Teamleder på mellomtrinnet. Redaktør av skoleavisen "Pulteposten".

Kirkelig engasjement: Oppvokst i St. Laurentius menighet, Drammen. Aktiv i Norges Unge Katolikker som leirsjef og leder av Leirutvalget. Caritas-prosjekt til Honduras sommeren 1996. Representant på ungdomsforum/-dagene i Roma 2000.

2. november 2003-
Ansatt som rektor ved St. Eystein skole i Bodø, som ble etablert høsten 2004. Tiltrådte 3. mars 2004.
24. mai 2009 - 27. april 2013
Styreleder i Caritas Norge

Privat: Adresse  Hernesveien 22a, 8003 Bodø Telefon  97 54 64 76

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 19.05.2016 - 19:50