Frode Eikenes

Frode Eikenes E-post Frode(dot)Eikenes(at)katolsk(dot)no

EIKENES Frode, (Oslo katolske bispedømme) født 17. mai 1969 i Arendal, bispedømmet Oslo. Diakonviet 16. august 1997 i St. Franciskus Xaverius' kirke, Arendal. Presteviet av biskop Gerhard Schwenzer i St. Olav domkirke, Oslo, 22. august 1998.

22. august 1998 – 31. august 1999
Kapellan i St. Paul menighet i Bergen
1. september 1999 – 2. september 2001
Kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger
September 2001 – 28. september 2002
Kapellan i Vår Frue menighet i Porsgrunn
September 2001 – 28. september 2002
Hjelpeprest i St. Olav menighet i Tønsberg
29. september 20021. september 2006
Sogneprest i Porsgrunn
2003 – 1. oktober 2007
Medlem av Det fagetiske råd i bispedømmet
1999 – 8. oktober 2007
18. oktober 2012 – 25. oktober 2017
20. januar 2021 –
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. januar 20061. november 2007
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
1. september 20061. august 2009
Sogneprest i St. Olav domkirke i Oslo
15. april 200710. juni 2010
Kansler i Oslo katolske bispedømme
8. oktober 20077. oktober 2010
Medlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
1. august 2009 – 15. april 2018
Sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand
7. oktober 2010
Varamedlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
Våren 2012
Funnet skikket til å feire liturgien i den ekstraordinære form
1. oktober – 31. desember 2017
Permisjon
15. april 2018 – 30. september 2018
Sogneadministrator i St. Elisabeth menighet på Eikeli
30. september 2018 –
Sogneprest i St. Elisabeth menighet på Eikeli

Privat: Telefon 934 52 743, Veståsen 24, 1362 Hosle

av Webmaster publisert 15.10.2010, sist endret 20.01.2021 - 11:32