Frans-Josef Kunz


KUNZ, Frans-Josef, M.S.F. Født i Tyskland 11. mars 1906. Presteviet 15. juli 1933. Ankomst til Norge (Nord-Norge) 1934.

1934-1940
Kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø (samtidig spiritual)
1940-1942
I Den hl. Families menighet, Storfjord (Lofoten)
1942-??
Kapellan i Tromsø

Reiste til Tyskland i 1946.

Døde 28. marsi 1975.

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 22.07.2009 - 15:15